Bel ons
045-5750722
Openings Tijden
Maandag - Vrijdag 8:00 - 18:30

Valpartijen komen op alle leeftijden voor. Naarmate de leeftijd vordert, neemt de kans op grotere gevolgen toe


 

 

Wat kan een fysiotherapeut voor u doen? 

Valpartijen komen op alle leeftijden voor. Naarmate de leeftijd vordert, neemt de kans op grotere gevolgen toe m.n. botbreuken en toename van angst om te vallen. Een valongeval is de belangrijkste oorzaak van letsel bij ouderen. Iedere 5 minuten wordt er een 65plusser op de spoedeisende hulp binnen gebracht omdat hij gevallen is. Het letsel opgelopen door een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven.
Angst om opnieuw te vallen, zorgt ervoor dat bepaalde situaties en activiteiten worden vermeden. Dit kan leiden tot eenzaamheid en een slechtere conditie. Nu ouderen langer thuis blijven wonen, wordt valpreventie in de thuissituatie steeds belangrijker.
Met hulp van een fysiotherapeut kan gewerkt worden aan valpreventie. Deze doet eerst een val risicotest gevolgd door een val analyse. Aan de hand hiervan stelt hij een behandelplan op.
.
Het doel van het behandelplan en de oefeningen is actief blijven en valangst verminderen.
Belangrijke oefeningen zijn: algehele conditieverbetering, verbeteren van de spierkracht,  verbeteren van het evenwicht waardoor de kans op vallen aanzienlijk kleiner is, Oefenen en trainen van transfers zoals het opstaan vanuit stoel en bed en adviezen m.b.t. het lopen.

Bron:  https://www.veiligheid.nl/valpreventie

 

Valrisicotest?  

 Bent u de afgelopen 12 maanden gevallen?

 Heeft u moeite met bewegen, lopen of balans houden?

 

Valanalyse? 

Blijkt uit de voorgaande snelle Valrisicotest een verhoogd valrisico?
Dan worden de volgende risicofactoren in kaart gebracht:

  Valgeschiedenis

  Duizeligheid

  Mobiliteitsproblemen

  Voetproblemen / schoeisel

  Gewrichtsproblemen

  Osteoporose

  Cognitie en stemming

  Valangst

  Gezichtsvermogen

  Ondervoeding

  Medicijngebruik

  Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen

  Omgevingsfactoren

_____________________________________________________________________

Valanalyse score en rapportagetool

Valanalyse 2017