Bel ons
045-5750722
Openings Tijden
Maandag - Vrijdag 8:00 - 18:30

prestatie overzichten zoals de praktijktarieven zouden moet zijn volgens onderzoek Gupta in 2020

Klik hier voor een overzicht van de tarieven die door de grootste zorgverzekeraars zijn onderhandeld met onze praktijk in 2021 door twee kruisjes aan te bieden !
Omschrijving en tarieven Code Prijs
zitting fysiotherapie 1000 €36,00
eenmalig fysiotherapeutisch zitting 1400 €76,50
sreening 1850 €13,60
intake en onderzoek na screening 1860 €30,65
screening en intake en onderzoek 1864 €51,00
intake en onderzoek na verwijzing 1870 €51,00
telefonische zitting 1920 €00,00
inrichtingstoeslag ---1 €7,23
toeslag voor aan huis behandeling ---1 €14,45

Manuele Therapie

prestatie code Prijs
intake en onderzoek na verwijzing 1870 €51,00
manuele therapie 1200 €47,60
aanhuis behandeling 1201 €62,05

Oedeemtherapie

Prestatie Code Prijs
intake en onderzoek na verwijzing 1870 €51,00
Oedeemtherapie 1500 €47,60
Oedeemtherapie aanhuis 1501 €62,05

Aanvullende InformatieWat krijgt u vergoed voor fysiotherapie bij kortdurende, acute klachten?
Deze vergoeding is niet veranderd ten opzichte van 2020.

Vanaf de 1e behandeling: alleen aanvullende verzekering

U krijgt een vergoeding uit de aanvullende verzekering als u één aanvullende verzekeringen hebt ( Kijk dit na of vraag de therapeut). Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met uw fysiotherapeut en eventueel uw verwijzer bepaalt u samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor uw aandoening.

Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de aanvullende verzekering?
• U betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekering
• U betaalt geen eigen bijdrage.
• We hebben met alle zorgverzekeraars een contract? U heeft dan geen aanvullende kosten meer. Gaat u naar een niet-gecontracteerde therapeut? Dan betaalt u een deel per behandeling zelf afhankelijk van uw basisverzekering

  • Eigen bijdrage: Voor sommige zorg geldt een eigen bijdrage. Dit betekent dat u een deel van uw zorgkosten eerst zelf betaalt. Dit kan voor zorg uit de basisverzekering zijn, maar ook voor zorg uit de aanvullende verzekering. De overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en de zorg waarvoor deze geldt. Zo geldt er een eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer en kraamzorg. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico. Krijgt u zorg uit de basisverzekering? Dan betaalt u soms dus eerst een eigen bijdrage, en over het resterende bedrag het eigen risico.


De eerste 20 behandelingen: aanvullende verzekering

Staat uw aandoening in de chronische lijst . Dan krijgt u de eerste 20 behandelingen of een deel daarvan vergoed, alleen als u één aanvullende verzekeringen hebt. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met uw fysiotherapeut en eventueel uw verwijzer bepaalt u samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor uw aandoening.

Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de aanvullende verzekering?
•U betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekering.
•Behandelingen uit de basisverzekering worden belast met het eigen risico.
•We hebben met alle zorgverzekeraars een contract? U heeft dan geen aanvullende kosten meer. Gaat u naar een niet-gecontracteerde therapeut? Dan betaalt u een deel per behandeling zelf afhankelijk van uw basisverzekering.

  • Voor sommige zorg geldt een eigen bijdrage. Dit betekent dat u een deel van uw zorgkosten eerst zelf betaalt. Dit kan voor zorg uit de basisverzekering zijn, maar ook voor zorg uit de aanvullende verzekering. De overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en de zorg waarvoor deze geldt. Zo geldt er een eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer en kraamzorg. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico. Krijgt u zorg uit de basisverzekering? Dan betaalt u soms dus eerst een eigen bijdrage, en over het resterende bedrag het eigen risico.

Vanaf de 21e behandeling krijgt u een vergoeding uit de basisverzekering.

Hiervoor hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. De duur en het aantal behandelingen hangt af van de aandoening. De fysiotherapeut kan u hier meer over vertellen. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met uw fysiotherapeut en eventueel uw verwijzer bepaalt u samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor uw aandoening. Voordat u een beroep doet op vergoeding uit uw basisverzekering moet u wel de eerste 20 behandelingen zelf of uit de aanvullende verzekering moeten bekostigen.

Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de basisverzekering?
•U betaalt wel eigen risico
•U betaalt geen eigen bijdrage
•Wij zijn bij elke verzekeraar bekend en hebben daar afspraken mee. Gaat u naar een niet-gecontracteerde therapeut? Dan betaalt u een deel per behandeling zelf afhankelijk van uw basisverzekering
Krijgt u geen vergoeding meer uit de basisverzekering omdat de akkoordverklaring is verlopen? Kijk dan naar uw vergoeding uit uw aanvullende verzekering.

Hebt u een verwijzing nodig?

U hebt altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Deze verwijzing is 1 jaar geldig. Hebt u hierna nog meer behandelingen nodig? Dan hebt u een nieuwe verwijzing nodig. Uw behandeling moet binnen 3 maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is de verwijzing niet meer geldig.


Vergoeding fysiotherapie bij M Parkinson
Wij hebben een contract met uw zorgverzekeraar voor de behandeling van de ziekte van Parkinson alleen contracten met behandelend paramedische zorgverleners die zijn aangesloten bij ParkinsonNet . Ze zijn speciaal opgeleid voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. ParkinsonNet biedt een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Zo krijgt u de beste zorg.

Vergoeding Oedeemtherapie
Wij hebben een contract met uw zorgverzekeraar voor de behandeling van lymfoedeem alleen contracten met oedeemfysiotherapeuten die geregistreerd staan in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie die geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Paramedici. Zij zijn speciaal opgeleid voor de behandeling van (lymf)oedeem en zij hebben kennis van de actuele ontwikkelingen door continue (bij)scholing en opleiding.

Vergoeding artrose
Wij hebben een contract met uw zorgverzekeraar voor de behandeling van artrose aan  knie en of heup . Als u een verwijzing heeft van uw huisarts en of specialist voor fysiotherapie bij artrose aan de knie of heup dan krijgt u maximaal per 12 maanden fysiotherapie 12 behandelingen fysiotherapie uit de basisverzekering vergoed. U bent verzekerd van een behandeling op  maat

Vergoeding looptherapie bij etalagebenen
Vanaf 2017 krijgt u maximaal 37 behandelingen voor etalagebenen vergoed uit de basisverzekering. Deze vergoeding geldt per 12 maanden. Hebt u daarna nog fysiotherapie nodig? Dan kunt u een vergoeding krijgen uit uw aanvullende verzekering. Zoek zelf even op bij uw zorgverzekeraar of vraag uw therapeut hoeveel u vergoed krijgt uit uit de aanvullende verzekeringen in 2021.

Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met uw fysiotherapeut en eventueel uw verwijzer bepaalt u samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor uw aandoening.

Eigen bijdrage
U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico
In 2021 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2016 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).
De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.
U betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekering.

U kunt bij ons in therapie komen voor uw klachten !

•2021 moet de fysiotherapeut gecontracteerd zijn voor de behandeling van etalagebenen. U kunt daardoor rekenen op de beste zorg. Dan vergoeden we 100% van de behandeling. Bij een niet-gecontracteerde fysiotherapeut krijgt u geen volledige vergoeding. Lees alles over de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg. U hebt hier een akkoordverklaring voor nodig.
•In 2021 krijgt u de vergoeding als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees alles over de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg. U hebt hier een akkoordverklaring voor nodig.
•Wij zijn bij elke verzekeraar bekend en hebben daar afspraken mee.

Hebt u een verwijzing nodig voor gesuperviseerde looptherapie?

U hebt altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Deze verwijzing is 1 jaar geldig. Hebt u hierna nog meer behandelingen nodig? Dan hebt u een nieuwe verwijzing nodig. Uw behandeling moet binnen 3 maanden na afgifte van de verwijzing starten, anders is de verwijzing niet meer geldig.

Bij een gecontracteerde fysiotherapeut vergoeden we 100% van de behandeling. Met deze therapeuten hebben we namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Krijgt u fysio- of oefentherapie voor de behandeling van één van de onderstaande aandoeningen? Dan gaat u naar een speciaal daarvoor gecontracteerde fysiotherapeut.


Wat krijgt u (of uw kind) vergoed voor fysiotherapie bij kortdurende, acute klachten?
Deze vergoeding is niet veranderd ten opzichte van 2016.

Eerste 9 plus 9 behandelingen: basisverzekering

U krijgt de eerste 9 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Als de klacht nog niet verholpen is, vergoed uw zorgverzekeraar 9 extra behandelingen. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met uw fysiotherapeut en eventueel uw verwijzer bepaalt u samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor uw aandoening.

Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de basisverzekering?

  • U betaalt geen eigen risico ( is het bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2021 € 385,- (was € 385,- in 2016). Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig hoger eigen risico. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.)
  • U betaalt geen eigen bijdrage ( eigen bijdrage : Voor sommige zorg geldt een eigen bijdrage. Dit betekent dat u een deel van uw zorgkosten eerst zelf betaalt. Dit kan voor zorg uit de basisverzekering zijn, maar ook voor zorg uit de aanvullende verzekering. De overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en de zorg waarvoor deze geldt. Zo geldt er een eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer en kraamzorg. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico. Krijgt u zorg uit de basisverzekering? Dan betaalt u soms dus eerst een eigen bijdrage, en over het resterende bedrag het eigen risico.
  • We hebben met alle zorgverzekeraars een contract zodat u geen aanvullende kosten meer heeft

Vanaf de 19e behandeling: aanvullende verzekering

Als u één aanvullende verzekeringen hebt, krijgt u vanaf de 19e behandeling ook nog een vergoeding uit de aanvullende verzekering. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met uw fysiotherapeut en eventueel uw verwijzer bepaalt u samen hoeveel behandelingen noodzakelijk zijn voor uw aandoening.

Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de aanvullende verzekering?

  • U betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekering
  • U betaalt geen eigen bijdrage. Voor sommige zorg geldt een eigen bijdrage. Dit betekent dat u een deel van uw zorgkosten eerst zelf betaalt. Dit kan voor zorg uit de basisverzekering zijn, maar ook voor zorg uit de aanvullende verzekering. De overheid bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en de zorg waarvoor deze geldt. Zo geldt er een eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer en kraamzorg. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico. Krijgt u zorg uit de basisverzekering? Dan betaalt u soms dus eerst een eigen bijdrage, en over het resterende bedrag het eigen risico.
  • We hebben met alle zorgverzekeraars een contract zodat u geen aanvullende kosten meer heeft.

Is uw behandeling in 2020 gestart dan gaat deze in 2021 door?dus ook geen inhoud

leeg

Neem contact met ons op als u een vraag heeft