Bel ons
045-5750722
Openings Tijden
Maandag - Vrijdag 8:00 - 18:30

 

 

COPD

Het doel van de beweeggroep voor copd  is om uw lichamelijke conditie te verbeteren, zodat u minder belemmert wordt in uw dagelijks leven. Tijdens het bewegen gebruiken spieren energie en hiervoor is zuurstof nodig. Hoe meer u zich inspant, hoe meer zuurstof het lichaam nodig heeft. De aanvoer van zuurstof is door uw longklachten verminderd. Dat betekent, dat u het eerder benauwt krijgt tijdens inspanning. Door middel van regelmatige training is het lichaam in staat om beter gebruik te maken van de ingeademde zuurstof. Daardoor vermindert uw benauwdheid en de verbeteren u uw prestaties.

Om dit te bereiken moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

regelmatige training (2 a 3 keer per week)
matig intensieve training (hartfrequentie 60-70% van het max)
het volhouden van de training om op niveau te blijven

Doordat u deelneemt aan de beweeggroep levert u een bijdrage aan de verbetering van uw lichamelijke conditie. U zult gedurende 3 maanden gaan trainen in een groep van maximaal 8 personen, allemaal mensen, die net als u chronische longklachten hebben. De trainingen worden gegeven door een fysiotherapeut. Aan het begin van deze periode vindt er een intake plaats, waarbij gekeken wordt naar uw mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot de trainingen. Ook wordt een aantal testen gedaan, die na 3 maanden herhaald worden. Hierdoor kunt u zien wat er veranderd is in uw uithoudingsvermogen, spierkracht en uw belemmeringen in uw dagelijks leven.

Na het afronden van de trainingen is het uw eigen verantwoordelijkheid om de bereikte verbeteringen van uw lichamelijke conditie in stand te houden. Dit kan op allerlei wijze zoals; wandelen, fietsen, zwemmen, (fysio-)fitness, enz. Het is belangrijk dat u plezier heeft in het bewegen en dit regelmatig blijft doen. Al na een onderbreking van een week, is uw lichamelijke conditie al weer minder geworden.
Er wordt van u verwacht dat u zoveel mogelijk aanwezig bent tijdens de trainingen, actief deelneemt en de adviezen van de begeleiding opvolgt. Van iedere deelnemer worden de trainingen genoteerd, zodat u altijd kan opzoeken hoe u traint. Dit kan zo nodig in overleg met de begeleiding aanpast worden. De trainingen zijn opgebouwd uit afwisselend korte inspanningen en korte pauzes. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk om de trainingen op zijn eigen niveau te volgen. Mochten zich tijdens het trainen klachten of complicaties opdoen, meldt u dit dan direct aan de begeleiding zodat indien nodig de trainingen kunnen worden aangepast.

Link:

Ciro groep  longfonds

 

 

Artrose Reuma fibromyalgie

Specifieke aandachtspunten in deze groep zijn:

het verbeteren van algehele belastbaarheid
verbeteren van de bewegelijkheid van gewrichten.
In aanmerking komen aandoeningen die behoren tot de aandoening reuma, zoals reumatoïde artritis, fibromyalgie en Bechterew.
Met name ook revalidatie programma na heup en knie prothese

Regelmatige training (2 a 3 keer per week)
Matig intensieve training (hartfrequentie 60-70% van het max)
Het volhouden van de training om op niveau te blijven

Reumafonds

 

Diabetes Mellitus

Als fysiotherapiepraktijk participeren wij in een multidisciplinaire behandeling bij Diabetes Mellitus type 2. Doelstelling van onze behandeling is het stimuleren van beweging bij mensen met DM. Ons beweegprogramma richt zich op het ontwikkelen van een gezonde (actieve) leefstijl bij mensen met DM en wordt gepositioneerd als life-style interventie. Bij veel mensen met DM zien we obesitas/overgewicht en weinig lichaamsbeweging. Vaak is de stap naar een regulier beweegaanbod te groot en zullen er tussenstappen nodig zijn, waarbij mensen weer plezier krijgen in bewegen en het vertrouwen in de kracht van hun eigen lichaam herwinnen.

Doelstelling van ons programma is uiteindelijk uitstroom naar regulier beweeg- en sportaanbod (zelfstandigheid van de deelnemer). Het zorgtraject (ik kan bewegen) moet dus een vervolg krijgen (ik beweeg met plezier en blijf bewegen). Aan het eind van het programma worden behaalde resultaten samen met de patiënt geanalyseerd. Aan de hand van deze evaluatie wordt een beweegadvies gegeven, dat afgestemd is op de individuele beweegdoelstellingen en capaciteiten van de patiënt: 

zelfstandig sporten of bewegen
sporten in aangepaste vorm
volgen van een vervolgtraject bij de fysiotherapeut / fysiofitness

Voorop staat dat bewegen is geïntegreerd in het dagelijks leven van de cliënt! De aangeboden fysiotherapeutische zorg is ingebed in geprotocolleerde diabeteszorg. Protocollair wordt door huisarts/POH iedere diabeet met een BMI >25 en/of een verminderd bewegingspatroon fysiotherapeutisch gescreend en een beweegadvies gegeven. De fysiotherapeut zorgt dan voor de perifere spierkrachtmeting en het afnemen van de 6 minuten-looptest (uithoudingsvermogen).
In ons protocol kiezen we voor een intake, een trainingsduur van 3 maanden met een frequentie van 2 x 1 uur per week en een outtake met eindevaluatie en leefstijl- en beweegadvies. Groepsgrootte 5-10 personen. De behandeldoelen zijn hierbij:

de patiënt laten ervaren dat bewegen leuk is, bevorderlijk voor het inspanningsvermogen en goed voor de diabetes
de patiënt relaties leren leggen tussen bewegen en RR/cholesterol/glucoseregulatie
toename beweegactiviteiten na afloop

Diabetes fonds 

 

Claudicatio klachten 

Als fysiotherapiepraktijk participeren wij in een multidisciplinaire behandeling

Claudicationet