Paramedisch Centrum Voerendaal Fysiotherapie voerendaal home PMC Voerendaal praktijk PMC Voerendaal vragen PMC Voerendaal therapieen PMC Voerendaal contact Fysiotherapie
FysioVoerendaal
Raadhuisplein 1A
6367 ED Voerendaal
T 045-5750722
F 045-5620771

E info@fysiovoerendaal.nl
Fisiotherapie  

Werkwijze

Intake en maken van een stappen plan

Tijdens de eerste kennismaking worden uw persoonlijke gegevens genoteerd en er volgt een uitgebreid vraaggesprek. Via dit vraaggesprek wordt inzicht verkregen in de ontstaansgeschiedenis van uw klacht en mogelijke factoren die de klacht in stand houden. Daarnaast is het van belang een beeld van uw gezondheid te krijgen en wat uw verwachtingspatroon is omtrent de klacht en behandeling.
Daarna volgt het lichamelijk onderzoek. Daarbij wordt gekeken niet alleen naar de klacht zelf, maar ook wordt onderzocht of er nog andere factoren een rol spelen die uw klacht in stand houden.
Afhankelijk van het vraaggesprek en lichamelijk onderzoek wordt een behandelplan opgesteld krijgt u, indien mogelijk, een prognose over de duur van het herstel.
Als er nog tijd over is, volgt een eerste korte behandeling. Na de intake krijgt u in ieder geval advies en oefeningen mee, zodat u tot de volgende behandeling aan de slag kunt.

DTF

Als u niet via een verwijsbrief van de arts naar ons toe bent gekomen met een hulpvraag maar rechtstreeks naar ons toe bent gekomen een zgn DTF (directe toegankelijkheid fysiotherapie) Er wordt eerst vastgesteld of u aan het juiste adres bent via een screeningsprocudure. Zo niet, dan wordt u geadviseerd om contact op te nemen met uw huisarts of met een collega.

Reguliere Fysiotherapie

Binnen de praktijk wordt gekozen voor een actieve manier van behandelen. De behandelingen beginnen met diverse mobilisatietechnieken voor wervelkolom of gewricht en eventueel massage ter ontspanning. Indien nodig kan er getaped worden.

Door het aanbieden van specifike oefeningen wordt geprobeerd uw klachten cq functie te herstellen. Met deze oefeningen wordt de spierkracht van spieren getraind, het looppatroon en de houding verbeterd, tiltechnieken aangeleerd en coördinatie/evenwicht en stabiliteit bevorderd. Met specifieke kennis kan de fysiotherapeut de patiënt coachen en begeleiden naar een zo optimaal mogelijk herstel.

Manuele Therapie

Wat is manuele therapie?

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.
De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

Wanneer naar een manueel therapeut

Als je een gewricht slecht kunt bewegen, of daar pijn bij hebt, kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar; gewrichten functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker.

Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

 • hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
 • nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen;
 • lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen;
 • hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn;
 • duizeligheid bij het bewegen van de nek;
 • kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten;
 • heupklachten.

Al tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak zal blijken of en hoe jouw specifieke klacht verholpen kan worden. Direct na de eerste afspraak heb je dus duidelijkheid over de verdere behandeling.

Werkwijze manueel therapeut

Intake: snel duidelijkheid

Na een eerste screening bestaat je eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over je klachten; bijvoorbeeld hoe ze ontstaan en wanneer ze toenemen of verminderen.
Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut je houding en bewegingen beoordeelt en je gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van je klachten zitten. Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling. Zo heb je dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

Behandeling: effectieve therapie

De manueel therapeut kent een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast, om de gewrichten beter te laten functioneren en je houding en bewegingen te verbeteren. De effecten zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Bron: www.nvmt.nl

De kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten.

De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen (en eventueel met ouders en leerkrachten) om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen.

Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut de ouders zodat deze hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden.

Soms krijgen ouders advies over bijvoorbeeld een goede lichaamshouding voor het kind of over spelen. Hierbij houdt de fysiotherapeut rekening met de lichamelijke beperkingen van het kind. Om lichamelijke vaardigheden aan te leren, moeten kinderen veel en vaak oefenen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig, zowel thuis als op school. Daarbij spelen de ouders ook een rol.

Veel klachten en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut heeft daarom vaak contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog.

Bron: defysiotherapeut.com

De psychosomatische fysiotherapeut

De psychosomatisch werkend fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van klachten die met spanning of stress te maken hebben en met onbegrepen lichamelijke klachten.

De samenhang tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is vaak niet helemaal duidelijk. Lichamelijke signalen worden nogal eens genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen, wat tot onbegrip kan leiden. Zo kunnen psychosomatische klachten zich uiten in vermoeidheid of onbegrepen pijnklachten, duizeligheid en hoofdpijn maar ook in spier- en gewrichtspijn, benauwdheid, hartkloppingen of druk op de borst. Bepaalde levensomstandigheden kunnen invloed hebben op hoe uw lichaam functioneert. Daardoor neemt uw weerstand zowel lichamelijk als geestelijk af en kunnen psychosomatische klachten ontstaan.

De psychosomatisch fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Samen met deze fysiotherapeut werkt u aan het herstellen van uw balans. Hij betrekt de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten bij de behandeling, waaronder uw leef- en werkomstandigheden. Er wordt van u een eigen inbreng verwacht en een actieve inzet in het herstel- en veranderingsproces.

De psychosomatische fysiotherapeut werkt nauw samen met andere deskundigen zoals arts of specialist, psycholoog of bedrijfsarts.

Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie is bedoeld voor mensen die een blessure hebben opgelopen tijdens sporten en zo snel mogelijk hun sportbeoefening weer willen hervatten. Of voor mensen die op een andere manier een blessure hebben opgelopen waardoor ze op dit moment niet in staat zijn hun sportbeoefening te hervatten. Tevens voor mensen die bijvoorbeeld de marathon willen lopen en niet goed weten hoe ze zich zonder blessures kunnen voorbereiden. Ook voor mensen die op dit moment niet sporten maar dit wel willen, hoe pakt u dit aan? Welke bewegingsprogramma's zijn voor u geschikt? Ook als u een chronische ziekte of handicap heeft?

De sportfysiotherapeut helpt u als u een blessure hebt of overtraind bent. U wil zo snel mogelijk weer aan de slag. Desnoods met een alternatief trainingsschema, maar u wil blijven sporten als dat kan en uw conditie behouden.

Een sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens sporten gebeurt en snapt daarom hoe u geblesseerd bent geraakt. Als sporter weet hij ook hoe belangrijk de sport voor u en uw vereniging is. Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij of zij met u maakt. Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds op de sport die u beoefent. Hij of zij kijkt naar uw motoriek en analyseert de blessure die is ontstaan. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.

Uw sportfysiotherapeut kan kiezen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma's met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur kunnen ook deel van de behandeling uitmaken. Hij of zij traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau. Hij of zij overlegt desnoods met uw trainer over een aangepast trainingsschema. U merkt dat u een stuk makkelijker praat met een specialist die u als sporter benadert.

Preventie is voor de sportfysiotherapeut nummer één. Zorg dat u kunt blijven sporten en voorkom herhaling van dezelfde sportblessures. Vraag uw sportfysiotherapeut hoe.

Voor welke klachten en vragen is sportfysiotherapie geschikt?

 • sportblessures
 • andere klachten waardoor u niet meer kunt sporten
 • blessurepreventie advies
 • advies in uw keuze voor een bepaalde sport
 • beste aanpak, materiaal, kleding en schoeiselsportmedische
 • begeleiding van trainingsprogramma's
 • prestatieverbetering
 • EHBSO: eerste hulp bij sportongevallen
 • Of fysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens de screening en/of de intake en onderzoek maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet. Wat gebeurt er tijdens het eerste consult?

Wat is Medische Trainingstherapie?

Medische Trainingstherapie is een individueel gerichte oefentherapie ontwikkeld door de Noorse professor Oddvar Holten. De training komt van oorsprong uit Noorwegen en wordt daar al vanaf de beginjaren zestig gebruikt. Er is dus al veel ervaring met de gebruikte oefenprogramma's. Hierbij voert de patiënt, met of zonder hulp van speciaal geconstrueerde apparatuur, de oefeningen zelf uit. Dit echter steeds onder de permanente supervisie van een gespecialiseerd manueel therapeut. In de MTT bepalen we na een grondig klinisch fysiotherapeutisch onderzoek de keuze van oefeningen en de gewenste dosering ervan. Dit teneinde bepaalde trainingseffekten te verkrijgen bij de patiënt. Praktisch gaan we de gekozen oefeningen één na één laten uitvoeren door de patiënt. De weerstand wordt gekozen door de therapeut. Het maximum aantal herhalingen dat de patiënt een oefening perfect kan uitvoeren, vormt het uitgangspunt voor de dosering, waarna we deze cijfers herleiden tot de 1 RM-waarde.

De training wordt voornamelijk toegepast nadat er geen bewegingstoornissen meer in het bewegingsapparaat zijn. Er wordt zoveel mogelijk functioneel getraind. Zo komen er dus veel op de ADL (alle dagelijks leven) gerichte oefeningen voor. Na ongeveer zes trainingen wordt er gekeken wat de vorderingen zijn en wordt het oefenschema weer aangepast.

Beweeggroepen

Voor een aantal aandoeningen zijn er op dit moment oefengroepen in onze praktijk. Deelname vindt plaats op verwijzing van huisarts of specialist. De begeleidend fysiotherapeut heeft zich verder geschoold in de betreffende aandoening. Hieronder vindt u een opsomming van de groepen die inmiddels aanbieden.

COPD

Het doel van de beweeggroep is om uw lichamelijke conditie te verbeteren, zodat u minder belemmerd wordt in uw dagelijks leven. Tijdens het bewegen gebruiken spieren energie en hiervoor is zuurstof nodig. Hoe meer u zich inspant, hoe meer zuurstof het lichaam nodig heeft. De aanvoer van zuurstof is door uw longklachten verminderd. Dat betekent, dat u het eerder benauwd krijgt tijdens inspanning. Door middel van regelmatige training is het lichaam in staat om beter gebruik te maken van de ingeademde zuurstof. Daardoor vermindert uw benauwdheid en de verbeteren u uw prestaties.

Om dit te bereiken moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • regelmatige training (2 a 3 keer per week)
 • matig intensieve training (hartfrequentie 60-70% van het max)
 • het volhouden van de training om op niveau te blijven

Doordat u deelneemt aan de beweeggroep levert u een bijdrage aan de verbetering van uw lichamelijke conditie. U zal gedurende 3 maanden gaan trainen in een groep van maximaal 8 personen, allemaal mensen, die net als u chronische longklachten hebben. De trainingen worden gegeven door een fysiotherapeut. Aan het begin van deze periode vindt er een intake plaats, waarbij gekeken wordt naar uw mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot de trainingen. Ook wordt een aantal testen gedaan, die na 3 maanden herhaald worden. Hierdoor kunt u zien wat er veranderd is in uw uithoudingsvermogen, spierkracht en uw belemmeringen in uw dagelijks leven.

Na het afronden van de trainingen is het uw eigen verantwoordelijkheid om de bereikte verbeteringen van uw lichamelijke conditie in stand te houden. Dit kan op allerlei wijze zoals; wandelen, fietsen, zwemmen, (fysio-)fitness, enz. Het is belangrijk dat u plezier heeft in het bewegen en dit regelmatig blijft doen. Al na een onderbreking van een week, is uw lichamelijke conditie al weer minder geworden.

Er wordt van u verwacht dat u zoveel mogelijk aanwezig bent tijdens de trainingen, actief deelneemt en de adviezen van de begeleiding opvolgt. Van iedere deelnemer worden de trainingen genoteerd, zodat u altijd kan opzoeken hoe u traint. Dit kan zonodig in overleg met de begeleiding aanpast worden. De trainingen zijn opgebouwd uit afwisselend korte inspanningen en korte pauzes. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk om de trainingen op zijn eigen niveau te volgen. Mochten zich tijdens het trainen klachten of complicaties opdoen, meldt u dit dan direct aan de begeleiding zodat indien nodig de trainingen kunnen worden aangepast.

beweeggroep Artrose / Reuma

Specifieke aandachtspunten in deze groep zijn: het verbeteren van algehele belastbaarheid, verbeteren van de bewegelijkheid van gewrichten. In aanmerking komen aandoeningen die behoren tot de aandoening reuma, zoals reumatoïde artritis, fibromyalgie en Bechterew.

Beweeggroep Diabetes Mellitus

Als fysiotherapiepraktijk participeren wij in een multidisciplinaire behandeling bij Diabetes Mellitus type 2. Doelstelling van onze behandeling is het stimuleren van beweging bij mensen met DM. Ons beweegprogramma richt zich op het ontwikkelen van een gezonde (actieve) leefstijl bij mensen met DM en wordt gepositioneerd als life-style interventie. Bij veel mensen met DM zien we obesitas/overgewicht en weinig lichaamsbeweging. Vaak is de stap naar een regulier beweegaanbod te groot en zullen er tussenstappen nodig zijn, waarbij mensen weer plezier krijgen in bewegen en het vertrouwen in de kracht van hun eigen lichaam herwinnen.

Doelstelling van ons programma is uiteindelijk uitstroom naar regulier beweeg- en sportaanbod (zelfstandigheid van de deelnemer). Het zorgtraject (ik kan bewegen) moet dus een vervolg krijgen (ik beweeg met plezier en blijf bewegen). Aan het eind van het programma worden behaalde resultaten samen met de patiënt geanalyseerd. Aan de hand van deze evaluatie wordt een beweegadvies gegeven, dat afgestemd is op de individuele beweegdoelstellingen en capaciteiten van de patiënt:

 • zelfstandig sporten of bewegen
 • sporten in aangepaste vorm
 • volgen van een vervolgtraject bij de fysiotherapeut/fysiofitness

Voorop staat dat bewegen is geïntegreerd in het dagelijks leven van de cliënt! De aangeboden fysiotherapeutische zorg is ingebed in geprotocolleerde diabeteszorg. Protocollair wordt door huisarts/POH iedere diabeet met een BMI >25 en/of een verminderd bewegingspatroon fysiotherapeutisch gescreend en een beweegadvies gegeven. De fysiotherapeut zorgt dan voor de perifere spierkrachtmeting en het afnemen van de 6 minuten-looptest (uithoudingsvermogen).

In ons protocol kiezen we voor een intake, een trainingsduur van 3 maanden met een frequentie van 2 x 1 uur per week en een outtake met eindevaluatie en leefstijl- en beweegadvies. Groepsgrootte 5-10 personen. De behandeldoelen zijn hierbij:

 • de patiënt laten ervaren dat bewegen leuk is, bevorderlijk voor het inspanningsvermogen en goed voor de diabetes
 • de patiënt relaties leren leggen tussen bewegen en RR/cholesterol/glucoseregulatie
 • toename beweegactiviteiten na afloop
Fysiotherapie Voerendaal